نمایش بچه ببر های سفید تماشاگران را شاد کرد - شبکه‌ما

مردم زیادی خواهان تماشای ببرهای کوچک سفید یک ماهه در باغ وحش تویو واقع در توکیو هستند.

نمایش بچه ببر های سفید تماشاگران را شاد کرد

دسته بندی ها:
توضیحات:

مردم زیادی خواهان تماشای ببرهای کوچک سفید یک ماهه در باغ وحش تویو واقع در توکیو هستند. بازدیدکنندگان مشتاق حدالقل یک ساعت را در صف می مانند تا این بچه ببرهای سفید را مشاهده کنند.