آموزش پختن پیتزاروی اجاق - شبکه‌ما

میتوانید پیتزارا درماهیتابه هم بپزید این کاربسیار آسانی است.آشپزبرای این کاراحتیاج به ماهیتابه ای بزرگ دارد.تا فضای بیشتری درماهیتابه داشته باشد.

آموزش پختن پیتزاروی اجاق

دسته بندی ها:
توضیحات:

میتوانید پیتزارا درماهیتابه هم بپزید این کاربسیار آسانی است.آشپزبرای این کاراحتیاج به ماهیتابه ای بزرگ دارد.تا فضای بیشتری درماهیتابه داشته باشد.

دوپیمانه آردهمه کاره معمولی بع اضافه دوپیمانه آرد گندم رادرتشتی میریزد نمک به میزان دلخواه واگر مایل بود یک چهارم قاشق سوپ خوری پودرسیر وجوش شیرین یاپودرخمیرترش دو قاشق سوپ خوری  ویک قاشق سوپ خوری شکر برای فعال کردن خمیرمایه درتشت میریزد. شکر قهوه ای یاسفید هرکدام را که خواست میریزد مصرف پودرسیر اختیاری است وخمیرمایه یا جوش شیرین هرکدام را که خواست مصرف میکند همه اباهم مخلوط میکند.چهارقاشق سوپ  خوری روغن میریزد.سه پیمانه آب ولرم یا آب مخلوط با شیر ولرم را میریزدوورز میدهد.حالا خمیر آماده است کمی آرد اضافه میکند وپنج دقیقه به ورزدادن ادامه میدهد.

همه پیتزارادوست دارند ومیشود آنراباموادمفیدهم تهیه کرد.خمیرراسی دقیقه میگذارد تا بماند.حالا ماهیتابه راروی حرارت میگذارد تا گرم شود. حالا کمی آرد راروی تخته ای میپاشد وخمیرراروی تخته میگذارد وباوردنه ورزمیدهد تابه شکل نان پیتزا میشود. خمیررادرماهیتابه میکذارد و زیرش را نگاه میکند هروقت قهوه ایشد آنوریش میکند  رویش سس میریزد وپنیر موزارلا میپاشد.زیر نان پیتزا باید حرارت ملایم باشد. درب  ماهیتابه رانیمه بازرویش میگذاردتا پنیرآب شودوکمی روغن دراطرا ف پیتزا میریزد وماهیتابه راتکان میدهد تاروغن زیر پیتزا برود پس ازسه دقیقه پیتزا آماده است . چندتازیتون قاچ شده روی پیتزا میگذارد واگر خواست ادویه میپاشد.