ویدئو بدون سانسور پایان گروگانگیری فرانسه - شبکه‌ما

بالاخره گروگانگیری فرانسه پایان یافت و گروگان ها آزاد شدند، کلیپ آزادی گروگان ها را با هم تماشا کنیم.

ویدئو بدون سانسور پایان گروگانگیری فرانسه

دسته بندی ها:
توضیحات:

بالاخره گروگانگیری فرانسه پایان یافت و گروگان ها آزاد شدند، کلیپ آزادی گروگان ها را با هم تماشا کنیم.