شکنجه دختر 8 ساله با سیخ کباب داغ - شبکه‌ما

فیلم دادگاه پدر معتاد که وقتی مواد مصرف میکرد به دختر 8 ساله بیچاره خود حمله ور میشد و با سیخ کباب داغ و کابل...

شکنجه دختر 8 ساله با سیخ کباب داغ

دسته بندی ها:
توضیحات:

فیلم دادگاه پدر معتاد که وقتی مواد مصرف میکرد به دختر 8 ساله بیچاره خود حمله ور میشد و با سیخ کباب داغ و کابل او را شکنجه میکرد را مشاهده میکنیم.


  • مهدیه
    مهدیه |

    ممنون خیلی خوب بود

  • مهدیه
    مهدیه |

    پدر بیرحمی است