کشف قاره ی گمشده در اقیانوس اطلس - شبکه‌ما

محققان ژاپنی به تازگی تخته سنگ بزرگی از جنس گرانیت در عمق اقیانوس اطلس کشف کردند که احتمال وجود قاره ای گمشده را ممکن میکند.

کشف قاره ی گمشده در اقیانوس اطلس

دسته بندی ها:
توضیحات:

محققان ژاپنی به تازگی تخته سنگ بزرگی از جنس گرانیت در عمق اقیانوس اطلس کشف کردند که احتمال وجود قاره ای گمشده را ممکن میکند.