انیمیشن نیمزی - قسمت دوم - شبکه‌ما

این انیمیشن خنده دار  قسمت دوم ترول نیمزی هست که موضوع آن تیکه های مسخره مردم در مورد همه چیز است.

انیمیشن نیمزی - قسمت دوم

دسته بندی ها:
توضیحات:

این انیمیشن خنده دار  قسمت دوم ترول نیمزی هست که موضوع آن تیکه های مسخره مردم در مورد همه چیز است. در این قسمت کار این بنده خدا به دکتر کشیده میشود اما دکتر هم مثل بقیه از تیکه های لوس  و بیمزه استفاده میکند.