انیمیشن نیمزی - مجوز داستان - شبکه‌ما

یکی دیگه از انیمیشن های بامزه نیمزی را انتخاب کردم با موضوع مجوز داستان، در این انیمیشن مردی برای گرفتن امضا برای مجوز داستان به...

انیمیشن نیمزی - مجوز داستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی دیگه از انیمیشن های بامزه نیمزی را انتخاب کردم با موضوع مجوز داستان، در این انیمیشن مردی برای گرفتن امضا برای مجوز داستان به یک اداره میرود و داستان از این دفتر به اون دفتر شروع میشود...