جک های مردمی و مسابقه خنده دار تکرار کلمات - شبکه‌ما

قسمتی از برنامه نسیم و سوتی های مردم در تکرار کلمات و جکهای خنده دار که از زبون مردم گفته میشود را با هم میبینیم...

جک های مردمی و مسابقه خنده دار تکرار کلمات

دسته بندی ها:
توضیحات:

قسمتی از برنامه نسیم و سوتی های مردم در تکرار کلمات و جکهای خنده دار که از زبون مردم گفته میشود را با هم میبینیم و میشنویم.