گزارشی از پرواز تیم ملی و قهر کردن کیروش - شبکه‌ما

در این کلیپ درباره حواشی کامل پرواز تیم ملی فوتبال ایران و ماجرای قهر کیروش و غیبت علی کریمی را مشاهده میکنیم.

گزارشی از پرواز تیم ملی و قهر کردن کیروش

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ درباره حواشی کامل پرواز تیم ملی فوتبال ایران و ماجرای قهر کیروش و غیبت علی کریمی را مشاهده میکنیم.