مجازات جالب متجاوزین جنسی در هندوستان - شبکه‌ما

در هندوستان مردانی که متجاوزین جنسی  شناخته میشوند را لخت و  ایستاده نگه میدارند و زنان با دمپایی و وسایلی از این قبیل به کتک زدن آنها...

مجازات جالب متجاوزین جنسی در هندوستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

در هندوستان مردانی که متجاوزین جنسی  شناخته میشوند را لخت و  ایستاده نگه میدارند و زنان با دمپایی و وسایلی از این قبیل به کتک زدن آنها می پردازند.