اسکی روی آب با اسب...! - شبکه‌ما

کلیپ جالبی ببینیم که مردی از یک اسب برای کشیدن اون و اسکی کردن خود استفاده میکنه.

اسکی روی آب با اسب...!

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپ جالبی ببینیم که مردی از یک اسب برای کشیدن اون و اسکی کردن خود استفاده میکنه.