تصادف اسکیت سوار جاده ای با سرعت زیاد - شبکه‌ما

اگه تونستین تشخیص بدین اسکیت سوار بیچاره با اون سرعت بالا به چه مانعی برخورد کرد؟ کامنت کنید لطفا

تصادف اسکیت سوار جاده ای با سرعت زیاد

دسته بندی ها:
توضیحات:

اگه تونستین تشخیص بدین اسکیت سوار بیچاره با اون سرعت بالا به چه مانعی برخورد کرد؟ کامنت کنید لطفا