قاچاق پرندگان نایاب شکاری در خوزستان - شبکه‌ما

کلیپ تاسف برانگیز گزارشی درباره شکار پرندگان نایاب شکاری و قاچاق آنها به کشورهای عربی حومه خلیج فارس را میبینیم.

قاچاق پرندگان نایاب شکاری در خوزستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپ تاسف برانگیز گزارشی درباره شکار پرندگان نایاب شکاری و قاچاق آنها به کشورهای عربی حومه خلیج فارس را میبینیم.