کشف و ضبط محموله 5 کیلویی کوکائین در فرودگاه - شبکه‌ما

در فرودگاه کازابلانکا مسافری به نام محمد ششم که از آمریکای جنوبی با یک محموله پنج کیلوگرمی کوکائین آمده بود توسط پلیس دستگیر شد.

کشف و ضبط محموله 5 کیلویی کوکائین در فرودگاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

در فرودگاه کازابلانکا مسافری به نام محمد ششم که از آمریکای جنوبی با یک محموله پنج کیلوگرمی کوکائین آمده بود توسط پلیس دستگیر شد.