بترسید و بخندید - شبکه‌ما

توجه کردید بعضی از ادمها از ازار رسوندن و از این طریق خندیدن به دیگران لذت میبرند و از اینکه ممکن است که باعث سکته...

بترسید و بخندید

دسته بندی ها:
توضیحات:

توجه کردید بعضی از ادمها از ازار رسوندن و از این طریق خندیدن به دیگران لذت میبرند و از اینکه ممکن است که باعث سکته یا ترس در طرف مقابل بشوند نمیترسند تو این کلیپ میتونین ببینیدشان.