کمر دردیها بشتابید - شبکه‌ما

خیلی از شما از درد کمر و سستی عضلات این ناحیه زجر میکشید و با انجام یکسری از فعالیتهای روزمره با این درد دست و...

کمر دردیها بشتابید

توضیحات:

خیلی از شما از درد کمر و سستی عضلات این ناحیه زجر میکشید و با انجام یکسری از فعالیتهای روزمره با این درد دست و پنجه نرم کرده و از ادامع فعالیت باز میمونید بیایید با استمرار روی یکسری تمرین ساده ورزشی با این درد خداحافظی کنید.این ویدئو راحتما ببینید.