قانون جذب وجود دارد یا نه؟ - شبکه‌ما

همه ما در مورد قانون جذب بسیار شنیده ایم و دغدغه ذهنی خیلی از ما این است که ایا وجود دارد یا نه در واقع...

قانون جذب وجود دارد یا نه؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

همه ما در مورد قانون جذب بسیار شنیده ایم و دغدغه ذهنی خیلی از ما این است که ایا وجود دارد یا نه در واقع دکتر هولاکویی از طزیق علم و منطق به ما بودن یا نبودن و باور صحیح  در مورد این مغوله را برای ما شرح میدهد.