پدیده ای در فوتبال ایران - شبکه‌ما

پسربچه ای در استان کهکیلویه و بویراحمد به شکل پدیده ای در ایران شناسایی شده که باتوجه به اینکه 9 ساله هست در فوتبال تبحر...

پدیده ای در فوتبال ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

پسربچه ای در استان کهکیلویه و بویراحمد به شکل پدیده ای در ایران شناسایی شده که باتوجه به اینکه 9 ساله هست در فوتبال تبحر بسیار بالایی دارد و همانگونه که برادرش میگوید استعداد زیادی داشته از سن پایینتر...