آموزش شعبده بازی - راز عبور از دیوار چین (دیوید کاپرفیلد) - شبکه‌ما

ویدئوی جالب دیگری از سری آموزش های شعبده بازی با موضوع راز عبور از دیوار چین که قبلا دیوید کاپرفیلد این کار ر اانجام داده...

آموزش شعبده بازی - راز عبور از دیوار چین (دیوید کاپرفیلد)

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدئوی جالب دیگری از سری آموزش های شعبده بازی با موضوع راز عبور از دیوار چین که قبلا دیوید کاپرفیلد این کار ر اانجام داده بود را افشا میکنیم.