افتضاحی مثل واردات پرچم ایران از چین - شبکه‌ما

اجناس درجه 3 چینی در ایران گریبان پرچم کشورمون رو هم گرفت و نه تنها چینی ها از جنس پارچه ضعیف بلکه آرم پرچم رو...

افتضاحی مثل واردات پرچم ایران از چین

دسته بندی ها:
توضیحات:

اجناس درجه 3 چینی در ایران گریبان پرچم کشورمون رو هم گرفت و نه تنها چینی ها از جنس پارچه ضعیف بلکه آرم پرچم رو هم اشتباه چاپ کردن. گزارشی از این اتفاق ببینیم.