دستگیری گروهی سارقان در خواب - شبکه‌ما

طی یک عملیات بزرگ پلیس تهرانبیش از 60 سارق حرفه ای و مال دزدی خریداران را شناسایی کرده و در مخفیگاه خود وقتی خواب بودند دستبند زده...

دستگیری گروهی سارقان در خواب

دسته بندی ها:
توضیحات:

طی یک عملیات بزرگ پلیس تهرانبیش از 60 سارق حرفه ای و مال دزدی خریداران را شناسایی کرده و در مخفیگاه خود وقتی خواب بودند دستبند زده و دستگیر کردند.