رسیدن قدمت تهران از 3000 به 7000 سال - شبکه‌ما

با کشف اتفاقی اسکلت 7000 ساله در خیابان مولوی تهران باستان شناسان قدمت تاریخی شهر تهران را از سه هزار به پنج هزار سال تغییر...

رسیدن قدمت تهران از 3000 به 7000 سال

دسته بندی ها:
توضیحات:

با کشف اتفاقی اسکلت 7000 ساله در خیابان مولوی تهران باستان شناسان قدمت تاریخی شهر تهران را از سه هزار به پنج هزار سال تغییر دادند.