نجات دختر بچه توسط سگ شیواوا - شبکه‌ما

ماجرای نجات دختر بچه از دست سگ پیتبال بزرگ توسط یک سگ کوچک با نژاد شیواوا را با هم تماشا کنیم.

نجات دختر بچه توسط سگ شیواوا

دسته بندی ها:
توضیحات:

ماجرای نجات دختر بچه از دست سگ پیتبال بزرگ توسط یک سگ کوچک با نژاد شیواوا را با هم تماشا کنیم.