نواختن یک تار توسط دو دختر با استعداد - شبکه‌ما

کلیپ جالبی از همنوازی دو دختر با استعداد که دو نفری با یک تار نوازندگی میکنن رو تماشا کنیم.

نواختن یک تار توسط دو دختر با استعداد

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپ جالبی از همنوازی دو دختر با استعداد که دو نفری با یک تار نوازندگی میکنن رو تماشا کنیم.