دستگیری سارقان مسلح در تهران - شبکه‌ما

گزارشی از شناسایی و دستگیری اعضای 15 نفره باند سارقان مسلح که زورگیری و اخازی هم میکردند را با هم تماشا کنیم.

دستگیری سارقان مسلح در تهران

دسته بندی ها:
توضیحات:

گزارشی از شناسایی و دستگیری اعضای 15 نفره باند سارقان مسلح که زورگیری و اخازی هم میکردند را با هم تماشا کنیم.