عمل جراحی جنین در بدن مادر - شبکه‌ما

در اسپانیا برای اولین بار شش یک جنین را عمل جراحی کردن و پزشکان بیمارستان از این عمل موفقیت آمیز راضی هستند.

عمل جراحی جنین در بدن مادر

دسته بندی ها:
توضیحات:

در اسپانیا برای اولین بار شش یک جنین را عمل جراحی کردن و پزشکان بیمارستان از این عمل موفقیت آمیز راضی هستند. هم اکنون این دختر 16 ماهه شده است.