عذر خواهی رامبد جوان از مردم سیستان - شبکه‌ما

در این ویدئو صحبتهای جالب رامبد جوان را میشنویم و معذرت خواهی او از مردم سیستان و بلوچستان ایران.

عذر خواهی رامبد جوان از مردم سیستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدئو صحبتهای جالب رامبد جوان را میشنویم و معذرت خواهی او از مردم سیستان و بلوچستان ایران.