شلیک پلیس به پای معتاد قمه به دست - شبکه‌ما

با هم کلیپی ببینیم که یک معتاد شیشه ای قمه ای بزرگ به دست دارد و وسط خیابان داد و فریاد میکنید و نیروهای انتظامی...

شلیک پلیس به پای معتاد قمه به دست

دسته بندی ها:
توضیحات:

با هم کلیپی ببینیم که یک معتاد شیشه ای قمه ای بزرگ به دست دارد و وسط خیابان داد و فریاد میکنید و نیروهای انتظامی سعی به آرام کردن او دارند و در نهایت به سمت پای او شلیک میکنند.