محمدرضا گلزار یا حسن ریوندی - شبکه‌ما

در یکی از برنامه ها که در ان مجری گفته بود هر چه با محمد گلزار حرف زدند که بیانو تو این برنامه و باهاشون...

محمدرضا گلزار یا حسن ریوندی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در یکی از برنامه ها که در ان مجری گفته بود هر چه با محمد گلزار حرف زدند که بیانو تو این برنامه و باهاشون گفتگو کنند نپذیرفتند که با سعی زیاد و التماس از اقای محمدرضا گلزار دیگه راضی شدند که بیان و تو این برنامه و با حضور این مجری شرکت کنند و گفتگوی ساده داشته باشند ولی وقتی اقای مجری خواست با اقای محمدرضا گلزار حرف و صحبت کنه  ولی میبینه که یکی دیگه به جای گلزار هست و اقای محمدرضا گلزار نیست و اقای که سرش کچله و خیلی هم هیکل دار و خوش قیافه نیست فقط اقای حسن ریوندی است