زایمان طبیعی یا سزارین؟ - شبکه‌ما

یکی از مشکلات زنان باردار امروزه این است که ایا زایمان طبیعی یا سزارین برای سلامت جنین بهتر است؟دکتر هولاکویی در این ویدئو در این...

زایمان طبیعی یا سزارین؟

توضیحات:

یکی از مشکلات زنان باردار امروزه این است که ایا زایمان طبیعی یا سزارین برای سلامت جنین بهتر است؟دکتر هولاکویی در این ویدئو در این زمینه اطلاعات میدهند .