رونالدو تو خیابونهای اسپانیا با لباس مبدل حرکات نمایشی انجام میده - شبکه‌ما

رونالدو با لباس مبدل تو خیابونهای اسپانیا حرکات نمایشی انجام میده ، جالبش اینجاست هیچ کسی شک نمی کنه و بهش دقت نمی کنه تنها...

رونالدو تو خیابونهای اسپانیا با لباس مبدل حرکات نمایشی انجام میده

دسته بندی ها:
توضیحات:

رونالدو با لباس مبدل تو خیابونهای اسپانیا حرکات نمایشی انجام میده ، جالبش اینجاست هیچ کسی شک نمی کنه و بهش دقت نمی کنه تنها یه بچه باهاش چند دقیقه بازی می کنه و رونالدو توپ رو امضا می کنه و بهش میده بعد خودش رو نشون میده و گریمش رو پاک می کنه خیلی باحاله و مردم رو شکه می کنه