حامد بهداد وعصبانیت اش در دوربین مخفی - شبکه‌ما

در این دوربین مخفی شخصی نابینا از حامد بهداد میخواد که هن را به اون سمت خیابان ببرد و با حرکات رعشه ایجاد ترس و عصبانیت...

حامد بهداد وعصبانیت اش در دوربین مخفی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این دوربین مخفی شخصی نابینا از حامد بهداد میخواد که هن را به اون سمت خیابان ببرد و با حرکات رعشه ایجاد ترس و عصبانیت حامد میشود و باعث میشود که حامد شخص مقابلش را کتک بزند و....