هون خلعتبری و فردوسی پور - شبکه‌ما

هومن خلعتبری موسیقیدان معروف کشورمان که در اتریش مشغول به فعالیت هنری خود است در بازیهای جام جهانی برزیل  به تماشای فوتبال ایران امده است...

هون خلعتبری و فردوسی پور

دسته بندی ها:
توضیحات:

هومن خلعتبری موسیقیدان معروف کشورمان که در اتریش مشغول به فعالیت هنری خود است در بازیهای جام جهانی برزیل  به تماشای فوتبال ایران امده است و از تیرس دوربینهای ورزشکاه و گزارش عادل فردوسی پور دور نمانده است.