راز پرواز و بلند شدن از زمین کریس آنجل - شبکه‌ما

کریس آنجل یک شعبده باز است که کارهای خارق العاده و عجیب غریب انجام میدهد که البته همه انها سرشار از حقه و کلک است...

راز پرواز و بلند شدن از زمین کریس آنجل

دسته بندی ها:
توضیحات:

کریس آنجل یک شعبده باز است که کارهای خارق العاده و عجیب غریب انجام میدهد که البته همه انها سرشار از حقه و کلک است که شیرین است در این ویدئو او از زمین بلند میشود و در اسمان غوطه ور است .