مسخره ترین سرقت مسلحانه دنیا - شبکه‌ما

زوج جوانی در خانه نشسته و طرح بیرون رفتن و تفریح را میریزند که صدای زنگ ذر بصدا در می اید و عمو و زن...

مسخره ترین سرقت مسلحانه دنیا

دسته بندی ها:
توضیحات:

زوج جوانی در خانه نشسته و طرح بیرون رفتن و تفریح را میریزند که صدای زنگ ذر بصدا در می اید و عمو و زن عمویشان پشت در هستند که با تهدید از اتها میخواهند که در را باز کنند.