انیمیشن مژده مرداب - شبکه‌ما

تا جایی که همه به یاد دارند، هر زمانی که مسئول دفن و کفن بیاید، به معنای نزدیک شدن مرگ است.

انیمیشن مژده مرداب

دسته بندی ها:
توضیحات:

تا جایی که همه به یاد دارند، هر زمانی که مسئول دفن و کفن بیاید، به معنای نزدیک شدن مرگ است.

این فیلم با صحنه ای از یک مرد شروع می شود که در حال بالا رفتن از یک تیر تلگراف، برای تعمیر آن است. سپس یک صحنه کوتاه از یک مسئول دفن و کفن را ی بینیم که در حال دوچرخه سواری است. سپس به سرعت به مرد تعمیرکار بر می گردد که نهایتا به بالای تیر رسیده و شروع به تعمیر می کند. اما ناگهان پایه های تیر استحکام خود را از دست داده و باعث مرگ تعمیر کار می شوند. در حین سقوط مرد، کلاغ ها را می بینیم که در اطراف قار قار می کنند و محیطی وحشتناک ایجاد می کنند، گویی که مسئول دفن و کفن باعث مرگ تعمیرکار شده است.