طنز مهران مدیری و دستفروشان مترو - شبکه‌ما

مسافری در مترو  نشسته و دور تا دور ان را دستفروشان مترو احاطه کرده اند و میخواهد از دست این دستفروشان راحت شود و انها...

طنز مهران مدیری و دستفروشان مترو

دسته بندی ها:
توضیحات:

مسافری در مترو  نشسته و دور تا دور ان را دستفروشان مترو احاطه کرده اند و میخواهد از دست این دستفروشان راحت شود و انها با تبلیغاتشان او را کلافه می کنند.