شنیدن صدای اذان و عکس العمل کودک امریکایی - شبکه‌ما

این دختر بچه  امریکایی همراه پدر و مادرش به مرکز خرید امده و برای اولین بار صدای اذان را می شنود و عکس العملش بسیار...

شنیدن صدای اذان و عکس العمل کودک امریکایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

این دختر بچه  امریکایی همراه پدر و مادرش به مرکز خرید امده و برای اولین بار صدای اذان را می شنود و عکس العملش بسیار جالب است حیرت زده است و بدنبال صدا می گردد.