اخرین وضعیت جسمانی شهاب حسینی - شبکه‌ما

در مصاحبه ای با  مهشید افشارزاده کارگردان فیلم پنج ستاره  که شهاب حسینی در ان بازی کرده از او در باره وضعیت جسمانی این بازیگر...

اخرین وضعیت جسمانی شهاب حسینی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در مصاحبه ای با  مهشید افشارزاده کارگردان فیلم پنج ستاره  که شهاب حسینی در ان بازی کرده از او در باره وضعیت جسمانی این بازیگر می پرسند.