دختر مظلومی که قربانی اعتیاد پدرش شد - شبکه‌ما

در این کلیپ شاهد صحبتهای دختر کوچکی هستیم که پدر معتادش دستگیر شده است و هم اکنون او در بهزیستی زندگی میکند. 

دختر مظلومی که قربانی اعتیاد پدرش شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ شاهد صحبتهای دختر کوچکی هستیم که پدر معتادش دستگیر شده است و هم اکنون او در بهزیستی زندگی میکند.