آتش بازی زیر یخ در سوئد - شبکه‌ما

ویدئوی جالبی ببینیم که فردی در زیر لایه یخ زده رودخانه فشفشه روشن میکند و صحنه جالب و تماشایی را ایجاد میکند.

آتش بازی زیر یخ در سوئد

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدئوی جالبی ببینیم که فردی در زیر لایه یخ زده رودخانه فشفشه روشن میکند و صحنه جالب و تماشایی را ایجاد میکند.