پرت شدن راننده از داخل اتوموبیل مسابقه - شبکه‌ما

در این ویدئو شاهد پرتاب شدن راننده از داخل اتوموبیل مسابقه ای که با سرعت زیاد چپ میکند و چندین دور میزند.

پرت شدن راننده از داخل اتوموبیل مسابقه

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدئو شاهد پرتاب شدن راننده از داخل اتوموبیل مسابقه ای که با سرعت زیاد چپ میکند و چندین دور میزند.