حسن ریوندی و ترانه بوشهری - شبکه‌ما

در کنسرت های که در سالن ها برگزار میشه و جماعتی در از مردم در این سالن ها و کنسرت ها جمع میشند که هر...

حسن ریوندی و ترانه بوشهری

دسته بندی ها:
توضیحات:

در کنسرت های که در سالن ها برگزار میشه و جماعتی در از مردم در این سالن ها و کنسرت ها جمع میشند که هر کنسرتی برای اجرای برنامه ای در این سالنها برگزار میشه که در این کنسرتی که در اینجا برگزار شده برای تماشایی کسی هست که همه رو با طنزهای خودش همه رو به خنده در میاره و این کنسرت به خاطر اقای حسن ریوندی هست که در اینجا برگزار شده که در این کنسرت حسن ریوندی با طنزهای عالی خودش همه رو به هیجان در میاره که در اینجا میخواهد ترانه ای از ترانهای بوشهری رو در بیاره .