بازسازی صحنه سرقت مسلحانه طلافروشی - شبکه‌ما

ماجرای سرقت مسلحانه طلافروشی و دستگیری سارقان، و در نهایت  بازسازی صحنه جرم توسط مجرمان در همان محل و با حضور صاحب طلافروشی و اهل...

بازسازی صحنه سرقت مسلحانه طلافروشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

ماجرای سرقت مسلحانه طلافروشی و دستگیری سارقان، و در نهایت  بازسازی صحنه جرم توسط مجرمان در همان محل و با حضور صاحب طلافروشی و اهل محل .