تست سرقت پراید توسط سارق حرفه ای - شبکه‌ما

شرکت سایپا به 20:30 اعلام کرده بود که پراید های مدل های خاصی را که از نظر ایمنی سرقت در حد بالایی هستند را اگر...

تست سرقت پراید توسط سارق حرفه ای

دسته بندی ها:
توضیحات:

شرکت سایپا به 20:30 اعلام کرده بود که پراید های مدل های خاصی را که از نظر ایمنی سرقت در حد بالایی هستند را اگر توانستید بدزدید یک پراید جایزه می دهیم . و حالا 20:30 به دنبال تست کردن ایمنی سرقت پراید یک ویژه برنامه تهیه دیده است که با هم تماشا میکنیم.