فیلمی از حمله گرگ به دامداران در ایران - شبکه‌ما

کمبود غذا در زیستگاه گرگ ها باعث میشود به گله گوسفندان و حتی خود انسان ها و دامداران بیچاره حمله کند که نتیجه آن را...

فیلمی از حمله گرگ به دامداران در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

کمبود غذا در زیستگاه گرگ ها باعث میشود به گله گوسفندان و حتی خود انسان ها و دامداران بیچاره حمله کند که نتیجه آن را در این کلیپ خواهیم دید.