تصادف خودرو پلیس را نیز مجروح کرد - شبکه‌ما

در جریان تصادف یک خودرو  در نزدیکی محل اقامت رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه که در جهت خلاف جاده در حرکت بود یک پلیس مجروح...

تصادف خودرو پلیس را نیز مجروح کرد

دسته بندی ها:
توضیحات:

در جریان تصادف یک خودرو  در نزدیکی محل اقامت رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه که در جهت خلاف جاده در حرکت بود یک پلیس مجروح شد.