شوخی آقای قرائتی : عمه من رو دیدی؟! - شبکه‌ما

در این ویدئو گزارشگری را میبینیم که خواهان مصاحبه با آقای قرائتی هست اما ایشان به دلیل اطلاعات کم درباره موضوع از این مصاحبه اجتناب...

شوخی آقای قرائتی : عمه من رو دیدی؟!

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدئو گزارشگری را میبینیم که خواهان مصاحبه با آقای قرائتی هست اما ایشان به دلیل اطلاعات کم درباره موضوع از این مصاحبه اجتناب میکنند و به شوخی میگویند شما عمه منو دیدی؟ میدونی خوشگل یا نه؟!...