پاچه خواری مجری برنامه از روحانی (رئیس جمهور) - شبکه‌ما

قسمتی از برنامه "صرفا جهت اطلاع" را با هم تماشا میکنیم که به پاچه خواری مجری برنامه از آقای روحانی میپردازد.

پاچه خواری مجری برنامه از روحانی (رئیس جمهور)

دسته بندی ها:
توضیحات:

قسمتی از برنامه "صرفا جهت اطلاع" را با هم تماشا میکنیم که به پاچه خواری مجری برنامه از آقای روحانی میپردازد.