ماجرای استفاده غیر مجاز از برق - شبکه‌ما

استفاده غیر مجاز از برق و انشعابات و سیم کشی های بسیار زیاد از تیر های چراغ برق یکی از دردسرهای اداره برق شده است،...

ماجرای استفاده غیر مجاز از برق

دسته بندی ها:
توضیحات:

استفاده غیر مجاز از برق و انشعابات و سیم کشی های بسیار زیاد از تیر های چراغ برق یکی از دردسرهای اداره برق شده است، مشروح خبر را در این ویدئو مشاهده کنیم.